Turnajový formát

Hra určena především pro případy, kdy má každý hráč svou vlastní sadu hracích karet. V tomto scénáři si každý hráč předem zvolí matematika a vybere si, které karty použije do svého hracího balíčku. Začínající hráč se určí losem. Následují příklady možných balíčků:

Peter G. L. Dirichlet

Věty:

Banachova věta o pevném bodě (7), Banachův-Tarského paradox (8), Cèvova věta (11), Lagrangeova věta (13), Meneláova věta (14), Moivreova věta (15), Riemannova hypotéza (18), Věta o čtyřech barvách (20), Základní věta algebry (23)

Události:

I. krize matematiky (25), Dedekindovy řezy (28), Kalkulačka (33), Konference (34), Kruhová inverze (35), Matematický humor (36), Motýlí efekt (37), Newtonův integrál (38), Weierstrassova příšera (43)

Pomůcky:

-

Definice:

Voroného diagram (53)

Eukleidés

Věty:

Cèvova věta (11), Meneláova věta (14), Moivreova věta (15), Pythagorova věta (17), Velká Fermatova věta (19), Věta o střední hodnotě (21)

Události:

Dedekindovy řezy (28), Derivace (29), Grant (30), Matematický humor (36), Motýlí efekt (37), QED (39), Rekurze (40), Ukradnutá myšlenka (41), Vězňovo dilema (42)

Pomůcky:

Möbiova páska (46), Profesura (47), Rubikova kostka (48)

Definice:

Voroného diagram (53)

Leonhard P. Euler

Věty:

Banachova věta o pevném bodě (7), Binomická věta (9), Burnsideovo lemma (10), Dirichletův princip (12), Přihrádkový princip (16), Věta o čtyřech barvách (20)

Události:

Dedekindovy řezy (28), Kalkulačka (33), Kruhová inverze (35), Matematický humor (36), Motýlí efekt (37), Newtonův integrál (38), QED (39), Rekurze (40)

Pomůcky:

-

Definice:

-

Évariste Galois

Věty:

Cèvova věta (11), Meneláova věta (14), Moivreova věta (15)

Události:

-

Pomůcky:

Profesura (47)

Definice:

K5 (51)

Carl. F. Gauss

Věty:

Lagrangeova věta (13), Velká Fermatova věta (19), Věta o čtyřech barvách (20), Věta o třech limitách (22), Základní věta aritmetiky (24)

Události:

I. krize matematiky (25), II. krize matematiky (26), Dedekindovy řezy (28), Grant (30), Chaos (31), Chybný výpočet (32), Kruhová inverze (35), Matematický humor (36), Motýlí efekt (37), QED (39), Rekurze (40), Ukradnutá myšlenka (41), Vězňovo dilema (42),

Pomůcky:

Mandelbrotova množina (45), Profesura (47), Rubikova kostka (48)

Definice:

Gaussova relaxační metoda (50)

Isaac Newton

Věty:

Banachova věta o pevném bodě (7), Pythagorova věta (17), Věta o čtyřech barvách (20), Věta o střední hodnotě (21)

Události:

Dedekindovy řezy (28), Grant (30), Kalkulačka (33), Chybný výpočet (32), Matematický humor (36), QED (39), Rekurze (40), Ukradnutá myšlenka (41), Vězňovo dilema (42)

Pomůcky:

Mandelbrotova množina (45), Profesura (47)

Definice:

-