Tři v jednom

Tento scénář je určen pro hru 2-3 hráčů při použití jediné sady hracích karet. Je vhodný například, pokud chcete hru někomu ukázat nebo se se hrou chcete seznámit. Ve scénáři se proti sobě utkají Eukleidés, Évariste Galois a Leonhard Euler (nebo kteříkoliv dva z nich). Hráči vytvoří své hrací balíčky následovně:

Évariste Galois

Věty:

Moiverova věta (15), Velká Fermatova věta (19), Základní věta algebry (23)

Události:

Dedekindovy řezy (28), Matematický humor (36), QED (39), Rekurze (40)

Pomůcky:

Profesura (47)

Leonhard P. Euler

Věty:

Binomická věta (9), Burnsideovo lemma (10), Dirichletův princip (12), Přihrádkový princip (16), Věta o čtyřech barvách (20), Věta o střední hodnotě (21)

Události:

Kalkulačka (33), Kruhová inverze (35), Motýlí efekt (37), Newtonův integrál (38)

Pomůcky:

Sierpinského trojúhelník (49)

Definice:

K5 (51)

Eukleidés

Věty:

Banachova věta o pevném bodě (7), Banachův Tarského paradox (8), Cèvova věta (11), Meneláova věta (14), Pythagorova věta (17)

Události:

I. krize matematiky (25), Derivace (29), Grant (30), Chaos (31), Chybný výpočet (32)

Další pravidla

  • Leonhard P. Euler je začínající hráč, pokud je ve hře.
  • Évariste Galois hraje vždy jako druhý, pokud je ve hře.